Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 19:30

Logen åbnes i indvielsesgraden

Arbejdsmøde med tildelig af 2. grad.

Påklædning: Festdragt

Tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 19:30

Logen åbnes i indvielsesgraden

Arbejdsmøde

Besøg af loge 104, Ethica og loge 84, J.F. Classen

 

Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 19:30

Logen åbnes i indvielsesgraden

Arbejdsmøde - Eksmesternes aften

Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 19:30

Besøg hos Søsterloge 51, Anna Cathrine

Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 19:30

Arbejdsmøde med særligt program

Aften med gæster

Tirsdag den 7. november 2017 kl. 19:30

Mødet aflyst

Onsdag den 8. november 2017 kl. 19:30

Logen åbnes i indvielsesgraden

Arbejdsmøde - Besøg hos loge 1, Valdemar af Danmark

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 19:30

Logen åbnes i indvielsesgraden

Arbejdsmøde - Udlevering af budget 2018

 

Tirsdag den 21. november 2017 kl. 19:30

Logen åbnes i indvielsesgraden

Arbejdsmøde - Budgetvedtagelse og kontigentfastsættelse

Indvielse - Festdragt

Søndag den 26. november 2017 kl. 14:00

Juletræsfest - Indbydelse udsendes

 

Mandag den 27. november 2017 kl. 19:30

Julevelgørenhedsfest

 

Tirsdag den 28. november 2017 kl. 19:30

Logen åbnes i indvielsesgraden

Arbejdsmøde med tildeling af 40 års hæderstegn

Brodermåltid - Festdragt

 

Tirsdag den 5. december 2017 kl. 19:30

Logen åbnes i indvielsesgraden

Arbejdsmøde - Referat fra distriks- og halvårsmøde

Julebord

Tirsdag den 12. december 2017 kl. 18:30

Intet logemøde

Julestemning med ledsagere og enker

Tilmelding til broder Undermester

Mandag den 1. januar 2018 kl. 15:00

Nytårsloge

Indbydelse udsendes

 

Tirsdag den 2. januar 2018 kl. 18:30

Bemærk mødetidspunkt

Logen åbnes i indvielsesgraden

Arbejdsmøde med gennemgang af mødeplanen

Nytårstorsk