Tirsdag den 21. november 2017 kl. 19:30

Logen åbnes i indvielsesgraden

Arbejdsmøde - Budgetvedtagelse og kontigentfastsættelse

Indvielse - Festdragt

Søndag den 26. november 2017 kl. 14:00

Juletræsfest - Indbydelse udsendes

 

Mandag den 27. november 2017

Julevelgørenhedsfest

 

Tirsdag den 28. november 2017 kl. 19:30

Logen åbnes i indvielsesgraden

Arbejdsmøde med tildeling af 40 års hæderstegn

Brodermåltid - Festdragt

 

Tirsdag den 5. december 2017 kl. 19:30

Logen åbnes i indvielsesgraden

Arbejdsmøde - Referat fra distriks- og halvårsmøde

Julebord

Tirsdag den 12. december 2017 kl. 18:30

Intet logemøde

Julestemning med ledsagere og enker

Tilmelding til broder Undermester

Mandag den 1. januar 2018 kl. 15:00

Nytårsloge

Indbydelse udsendes

 

Tirsdag den 2. januar 2018 kl. 18:30

Bemærk mødetidspunkt

Logen åbnes i indvielsesgraden

Arbejdsmøde med gennemgang af mødeplanen

Nytårstorsk